પ્રી વેડિંગ ફોટોશૂટ – એક નવી પ્રણાલી જમાના સાથે તાલમેલ કરાવતું આધુનિક કદમ – એકબીજાને ઓળખવાની નવતર રીત

એક જમાનો એવો પણ હતો કે છોકરા-છોકરીનાં લગ્નો માં-બાપ જ ગોઠવી આપતાં હતાં એકબીજાને કયારેય મળ્યાં પણ ના હોય અને ઓળખતાં પણ નહોય ત્યાં માબાપની આજ્ઞાથી પરણી જતાં ચોરીમાં હસ્તમેળાપ  વખતે જ એકબીજાનું મોઢું જોઈ શકતા અને સ્પર્શસુખ માણી શકતાં!!! પણ…… આજે એવું નથી રહ્યું  એકબીજાને લગ્ન પહેલા મળી લે અને ઓળખી લે વાતો કરી લે … Read more