આકાશમાં વિહરવાના સપનાં જોતી યુવતી આખરે બની ગઇ ભારતની પ્રથમ નૌસેના પાયલટ

નૌસેનામાં દેશની પ્રથમ મહિલા પાયલોટ બની આ યુવતી વિશ્વના પ્રમુખ સૈન્યશક્તિ ધરાવતા દેશોમાં હવે ભારતનું નામ પણ એક ચોક્કસ સ્થાન સાથે જોતરાઇ રહ્યું છે. એ સાથે જ હવે ભારતે મહિલાઓ માટે પણ લડાકુ કૌવતના દ્વાર ખુલ્લા મુકી દીધાં છે.પહેલાં આર્મીમાં,પછી એરફોર્સમાં અને હવે નેવીમાં ભારતીય મહિલાઓ પોતાની ક્ષમતાનો પરિચય આપવા ઉતરી આવી છે. કાલે એક … Read more