શું તમે તંત્ર સાધનાનાં પ્રમુખ કેન્દ્ર દેડકાનાં મંદિર વિષે જાણો છો?

દેડકા મંદિર ->>> ભારત એની નવીનતા અને આગવી પ્રણાલી માટેજાણીતું છે એમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય કળાએ બહુજ મોટો અને મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો  છે પૌરાણિકતા  અને આધુનિકતા એ બંનેનો સુભગ સમન્વય એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વભરમાં અદ્ભુત અને અલોકિક બન્દ્કામો થયાં છે પણ ભારતમાં તો બહુ વર્ષો પહેલાંથી જ થતું આવ્યું છે જેનો આપણને ખ્યાલ પણ નથી હોતો … Read more