world most luxurious train

આ છે વિશ્વની સૌથી વૈભવી 11 ટ્રેન🚃, જાણો 1 રાત ની મુસાફરી નો ભાવ😱

Image Source – edition.cnn.com હોકાઈડુ રેલવે કંપનીની ટ્રેન, જે પ્રખ્યાત સ્કી હેવન સુધી પહોંચવા માટે માત્ર ચાર કલાક જેટલો સમય લાગે છે, 18-બેઠકોની વૈભવી “ગ્રાન ક્લાસ”… Read More »આ છે વિશ્વની સૌથી વૈભવી 11 ટ્રેન🚃, જાણો 1 રાત ની મુસાફરી નો ભાવ😱