દરીયાને🌊 તળીયે બન્યો છે મહેલ🏠! હવે સમુદ્રની નીચે કરી શકશો મીઠી 😵નીંદર😴

conrad maldives unerwater hotel faktgujarati

પ્રવાસીઓને ખેંચતી લક્ઝુરીયસ હોટલોની આજે ઘણી બોલબાલા છે. આલિશાન,સંપૂર્ણ સુવિધાઓથી સુસજ્જ એવી જબરદસ્ત રેસ્ટોરન્ટ્સ કે હોટલોમાં પ્રવાસીઓને આકર્ષવા અવનવા કીમયા કરવામાં આવે છે. પણ હવે તો જાણે એક યુગ જ બદલી ચુક્યો હોય એવી જબરદસ્ત શરૂઆત થઇ ચુકી છે હોટલોની! જેના પ્રત્યે ટુરીસ્ટોને આકર્ષવાની એક અફલાતૂન ટેક્નીક છે એમ પણ કહી શકાય. વાત છે પાણીની … Read more દરીયાને🌊 તળીયે બન્યો છે મહેલ🏠! હવે સમુદ્રની નીચે કરી શકશો મીઠી 😵નીંદર😴