ગુજરાતનું આ શહેર “લઘુ ભારત” તરીકે ઓળખાય છે. આવી છે અહીંની લાઈફ…એ છે – સુરત

તાપી નદીના કિનારે વસેલું સોહામણું શહેર એટલે સુરત. સુરત શહેર સુરત જીલ્લાનું વડું મથક છે. સુરત ખૂબ ઝડપથી વિકાસ કરતુ ઉદ્યોગનું નગર છે. સુરત શહેર કાપડ ઉદ્યોગ અને હીરાઉધોગ માટે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. માટે તેને “સિલ્ક સીટી” કે “હીરા નગર” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે આપણે સુરત શહેરના ઈતિહાસ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ સાથે … Read more ગુજરાતનું આ શહેર “લઘુ ભારત” તરીકે ઓળખાય છે. આવી છે અહીંની લાઈફ…એ છે – સુરત