વજન ઉતારવાની આ રીત જાણી તમે ચોંકી😳 જશો – અભિનેત્રી આવું કર્યું😱

ઘણાં માણસોનાં મોઢે સાંભળવા મળે કે ‘કંટાળ્યા’, ‘બધું કરી લીધું..’ પણ વજન ઉતરતો જ નથી. તો પછી એ વ્યક્તિને શું સલાહ આપવી એ વિચારવા જેવું બને. અંતે બાકી હોય તો કસરત અને જીમ સેન્ટરનો ઉપાય પણ નઠારો નીવડ્યો હોય. આપણે શરીરને કેમ સાચવવું એ તો સોનાક્ષી પાસેથી જ શીખવું પડે એમ છે. Image Instagram સલમાન … Read more વજન ઉતારવાની આ રીત જાણી તમે ચોંકી😳 જશો – અભિનેત્રી આવું કર્યું😱