આ પાંચ શહેરની નાસ્તા પાર્ટીમાં કંઈક અલગ મજા છે-ગુજરાતના ખૂબ પ્રખ્યાત એવા પાંચ શહેરોના નાસ્તાઓ🥘 અને સ્ટ્રીટ ફૂડ

ખાણીપીણીની વાત કરીએ તો ગુજરાતની પ્રજાનો જવાબ નથી. સવારના નાસ્તાથી માંડીને રાતની છેલ્લી આઈસ્ક્રીમ સુધી દરેક વસ્તુમાં ટેસ્ટ પારખવો એ આપણું કામ. તીખો, ચટપટો, મસાલેદાર અને ચટાકેદાર ખોરાક એ આપણી પહેલી પસંદ ખરું ને? રંગીલું રાજકોટ હોય કે અલબેલું અમદાવાદ, કાઠીયાવાડી મોજ હોય કે સુરતની સંગત. કોઈ પણ પ્રદેશના ગુજરાતી આખરે તો ગુજરાતી જ ને! … Read more આ પાંચ શહેરની નાસ્તા પાર્ટીમાં કંઈક અલગ મજા છે-ગુજરાતના ખૂબ પ્રખ્યાત એવા પાંચ શહેરોના નાસ્તાઓ🥘 અને સ્ટ્રીટ ફૂડ