pani puri

શું તમને ખબર છે પહેલી વાર પાણી-પુરી ક્યાં બની ?

વાત જો સ્ટ્રીટ ફૂડની હોય તો પહેલું નામ પાણી પુરીનો જ આવે છે. જેને ખાવાથી મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. પર શું તમે જાણો છો… Read More »શું તમને ખબર છે પહેલી વાર પાણી-પુરી ક્યાં બની ?