શું તમને ખબર છે પહેલી વાર પાણી-પુરી ક્યાં બની ?

વાત જો સ્ટ્રીટ ફૂડની હોય તો પહેલું નામ પાણી પુરીનો જ આવે છે. જેને ખાવાથી મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. પર શું તમે જાણો છો કે પહેલી વાર પાણીપુરી ક્યાં બની હતી. અએ તેનો નામ શું હતું તો આજે ફક્ત ફૂડ જણાવશે કે પાણીપુરી , પકોડી, ફુલ્કી જેના જુદા જુદા નામ છે તેમની શરૂઆત મગધ … Read more શું તમને ખબર છે પહેલી વાર પાણી-પુરી ક્યાં બની ?