બોડી ફીટ તો જિંદગી હીટ – “સચિન અતુલકર“ જેવું બનવું સલમાન ખાન અને સિંઘમનું પણ કામ નથી, એક IPS ઓફીસર..

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા – મતલબ પ્રથમ સુખ શરીરની તંદુરસ્તીને માનવામાં આવે છે. જો શરીર સાથ આપે તો બધી પરીસ્થિતિને સર કરી શકાય છે. હાલના મોંઘવારીના સમયમાં હોસ્પીટલોનાં મોટા બીલ સામાન્ય ઘરને પરવડે તેમ નથી! છતાં અણગમતી પરીસ્થિતિએ દવાખાનાનો સહારો લેવો જ પડે છે. “બોડી ફીટ તો જિંદગી હીટ” એવું કેહવાય છે. જીમ જવું … Read more બોડી ફીટ તો જિંદગી હીટ – “સચિન અતુલકર“ જેવું બનવું સલમાન ખાન અને સિંઘમનું પણ કામ નથી, એક IPS ઓફીસર..