ધનતેરસની પૂજન-વિધી અને શુભ મુહુર્ત

ધનતેરસનુ પૂજન :- અ) કુબેર પૂજન – શુભ મૂર્હત જોઈને નવી ગાદી પાથરો. સાંજના સમયે તેર દીવા સળગાવી તિજોરીમાં કુબેરની પૂજા કરો. કુબેરનું ધ્યાન – નીચેનું ધ્યાન બોલી ભગવાન કુબેર પર ફૂલ ચઢાવો. શ્રેષ્ઠ વિમાન પર બિરાજમાન, ગરુડમણિ જેવી આભાવાળા, બંને હાથમાં ગદા ધારણ કરનાર, માથા પર શ્રેષ્ઠ મુકુટથી શોભતા ભગવાન શિવના પ્રિય મિત્ર નિધીશ્વર … Read more ધનતેરસની પૂજન-વિધી અને શુભ મુહુર્ત