ચોમાસામાં ફરવા જવું હોય તો ગોવા જ જવાય… – આ સ્થળ પર જશો તો તમે ખુશ થઇ જશો…પૈસા વસુલ…

દોસ્તો!! ચોમાસા દરમિયાન તમે કોઈ ટુર માટેનો પ્લાન કરી રહ્યા હોય તો તમારા માટેનો બેસ્ટ ઓપ્શન જણાવી જ દઉં. એક મસ્ત મજાની જગ્યાએ છે. આમ તો એ ખુબ નામચીન છે પરંતુ ચોમાસાની સીઝનમાં ત્યાં જવાની અને ફરવાની મજા કંઈક અલગ જ છે. એ સ્થળ છે – “ગોવા”. જી હા… ગોવા. તો ચાલો જાણીએ વધુ આ … Read more ચોમાસામાં ફરવા જવું હોય તો ગોવા જ જવાય… – આ સ્થળ પર જશો તો તમે ખુશ થઇ જશો…પૈસા વસુલ…