7 year girl who campaign against cigarette

મળો આ સાત વર્ષની છોકરીને, કોઇપણને બીડી-સિગારેટનું વ્યસન મુકાવી દે છે

આજકાલ મોટાભાગના માણસોને કંઈક ને કંઈક વ્યસન હોય છે. બહુ ઓછા એવા લોકો છે, જેને કોઈ જ પ્રકારનું વ્યસન નથી. તમાકુએ આખા ભારત દેશને વ્યસનથી… Read More »મળો આ સાત વર્ષની છોકરીને, કોઇપણને બીડી-સિગારેટનું વ્યસન મુકાવી દે છે