👉આ ત્રણ વિદ્યાર્થીનાં👨‍🎓 નામથી તો ગુજરાતની શાન વધી ગઈ…શું તમે ઓળખો છો?

                વેકેશનનું મોજીલું માહોલ હવે ખતમ થાવા આવ્યું છે અને પરિણામોની સીઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો આજે સવારે આઠ વાગ્યે ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ ૧૦નું  પરિણામ જાહેર થયું જેની વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તો આપ સૌ જાણવા માટે આતુર હશો જ કે કોણ … Read more 👉આ ત્રણ વિદ્યાર્થીનાં👨‍🎓 નામથી તો ગુજરાતની શાન વધી ગઈ…શું તમે ઓળખો છો?