એક એવું મંદિર કે જેની પરિક્રમા માત્રથી થી જાય છે લકવો દૂર

આખી દુનિયામાં ભારત જ એક અને માત્ર એક એવો દેશ છે કે જેમાં જાતજાતનાં અને ભાતભાતના મંદિરો આવેલાં છે. તે દરેકની આગવી વિશેષતાઓ અને એક અલગ જ કથા હોય છે . મંદિર એ આસ્થાનું પ્રતિક છે. જ્યાં અનેક લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક માથું ટેકવે છે. આ મંદિર બાંધવા પાછળનું કારણ પણ એક અલગ જ હોય છે અને … Read more એક એવું મંદિર કે જેની પરિક્રમા માત્રથી થી જાય છે લકવો દૂર