અમદાવાદનો ઇતિહાસ

અમદાવાદનો ઇતિહાસ – અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓના સાક્ષી એવા અમદાવાદ શહેરનો વિરાસતરૂપી વારસો

અમદાવાદનો ઇતિહાસ  અમદાવાદ અત્યારે માત્ર ગુજરાત કે ભારતના નહિ પણ એશિયાના મહત્વના શહેર તરીકે ઉભરી આવેલ છે.વિશ્વના ફલક પર તેની નોંધ લેવાઇ ચુકી છે.”પૂર્વના માન્ચેસ્ટર”નું… Read More »અમદાવાદનો ઇતિહાસ – અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓના સાક્ષી એવા અમદાવાદ શહેરનો વિરાસતરૂપી વારસો