આને કેવાય પાક્કો ગુજરાતી

 

વડોદરા ના રેલ્વે સ્ટેશન પર અમદાવાદનો એક માણસ મળ્યો.

કહેવા લાગ્યો.

મારું પર્સ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું છે.

બસ મને વડોદરા થી અમદાવાદ પહોચવાના પૈસા આપી દો.

ટીકીટ ૧૦૦ રૂપિયાની છે, અને અમદાવાદથી મારે ઘરે હું ચાલતો જતો રહીશ.

બસ ૧૦૦ રૂપિયા જોઈએ છે.

આમ તો હું ખુબ સંપન્ન પરિવાર થી છું, મને પૈસા માંગતા ખચકાટ થાય છે.

ત્યારે વડોદરા વાળા વ્યક્તિ એ કહ્યું,

એમા શરમાવા જેવી કોઇ વાત નહિ ભાઈ,

કોઇક દિવસ મારી જોડયે આવું થઇ શકે..

આ લ્યે મારો ફોન, તારા ઘર વાળાઓ જોડે વાત કર.

કઈ દે કે મારા આ નંબર ઉપર ૧૦૦ રૂપિયા નું રીચાર્જ કરાવી દે, અને તું મારી પાસેથી ૧૦૦ રૂપિયા રોકડા લઇ લે.

તારો પરોબ્લેમ સોલ થઇ જશે…….

પેલો માણસ કઈ બોલ્યા વગર આગળ ચાલવા લાગ્યો વડોદરા વાળો માણસ બોલ્યો,

ટોપા તારા જેવા તાે રોજ ૧૭ આવે છે.. Gj6⃣

#ફક્તગુજરાતી #વટથીગુજરાતી

Leave a Comment