Jio એ તો બોવ કરી

Gujarati Joke

 
ભૂલથી આજે જિયો સિમમાંથી 
પોર્ટેબલિટીનો મેસેજ નખાઈ ગ્યો… 
મુકાનો ફોન આયો
હવે શું ઘટે છે તારે મફતિયા ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *