GUJARATI SUVICHAR – Let Go Attitude

જિંદગીમાં એટલું ‘ભારે’ કશું જ નથી હોતું જે હળવું ન થઈ શકે.
આપણે બસ થોડુંક જતું કરવાનું હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *