તમારા ગુસ્સા ને કાબુ માં રાખો…

એક વખત એક નાનો છોકરો હતો જેનો ખૂબ જ ખરાબ ગુસ્સા વાળો સ્વભાવ હતો. તેના પિતાએ તેને એક ખીલ્લી ભરેલી થેલી સોંપવાનું નક્કી કર્યું અને કહ્યું કે દરેક વખતે જ્યારે તેનો ગુસ્સો આવે ત્યારે તેણે વાડમાં ખીલી લાગવાની.

પહેલા દિવસે, છોકરાએ તે વાડમાં 37 ખીલ્લી લગાડી…

છોકરાએ ધીમે ધીમે થોડા અઠવાડિયામાં પોતાના ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાનું શરૂ કર્યું, અને તે સાથે વાડમાં ખીલ્લીની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઓછી થઈ ગઈ.

તેણે ખ્યાલ આવ્યો કે વાડામાં ખીલ્લી લગાડવા કરતાં તેના સ્વભાવને કાબૂમાં રાખવું વધુ સરળ હતું.

છેવટે, એક દિવસ એવો આવ્યો જ્યારે છોકરાએ પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવ્યો જ નહીં. તેણે તેના પિતાને કહ્યું કે મેં આજે મારા ગુસ્સા ઉપર કાબુ કરી ને એક પણ ખીલ્લી લગાવી નથી… પિતાએ કહ્યું કે હવે દરરોજ એક ખીલી બહાર કાઢવી જોઈએ તારે , તેણે પોતાનો ગુસ્સો કાબૂમાં રાખી ને દરરોજ એક એક કરી ને બધી ખીલ્લી કાઢી નાખી.

દિવસો વીતી ગયા અને છોકરો છેવટે તેના પિતાને કહેવામાં સક્ષમ થઈ ગયો કે બધા ખીલા ખસી ગયા છે. પિતાએ તેમના પુત્રના હાથ ને હળવેથી પકડ્યો અને વાડ તરફ દોર્યો…

“દીકરા, તે સારું કર્યું છે, પણ વાડમાં છિદ્રો જો. વાડ ક્યારેય સરસ નહીં દેખાય હવે. જ્યારે તમે ગુસ્સામાં વાત કરો છો, ત્યારે તે આની જેમ ડાઘ છોડી દે છે. તમે ગુસ્સો કરી ને કેટલી પણ વાર માફી માંગો એનાથી ફર્ક નથી પડતો… ઘા હંમેશ માટે રહે છે. “

વાર્તા નો સાર:
તમારા ક્રોધને કાબૂમાં રાખો, અને ક્યારેય કોઈને ગુસ્સા માં ના બોલવાનું કઈ પણ કહી દેશો નહિ… જેનાથી તમને પાછળથી પસ્તાવો થાય. જીવનની કેટલીક વસ્તુઓ, તમે પાછા લેવા માટે અસમર્થ છો.

Author : FaktGujarati Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close