ઉત્તરપ્રદેશ ના દેવગઢ માં લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષ જૂનું ભગવાન વિષ્ણુ નું દશાવતાર મંદિર છે, માનવામાં આવે છે કે ગુપ્તકાળ માં બનેલું છે આ તીર્થ

•આ મંદિર મા સુંદર નકશી દ્વારા બતાવવામાં આવ્યું છે ભગવાન ના દશાવતાર ની કથા. Image source ઉત્તપ્રદેશમાં ઝાંસી પાસે દેવગઢ માં બેતવા નદી ને કિનારે એક વિષ્ણુ મંદિર છે. જે ભારત ના જૂના મંદિરો માનું એક છે. અહી ભગવાન વિષ્ણુ ના અવતારો નું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે એટલે આને દશાવતાર મંદિર પણ કહેવાય છે. આ … Read more ઉત્તરપ્રદેશ ના દેવગઢ માં લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષ જૂનું ભગવાન વિષ્ણુ નું દશાવતાર મંદિર છે, માનવામાં આવે છે કે ગુપ્તકાળ માં બનેલું છે આ તીર્થ