પત્ની પીડિત પુરુષો માટે ખુશ ખબર, વધુ જાણવા માટે

ashram

અલ્યા મિત્રો શું આ ખરેખર સાચું છે !!!! તમે અત્યાર સુધી ઘણા આશ્રમ વિશે જોયું અને સાંભળ્યું હશે પરંતુ આજે એક એવાં આશ્રમ વીશે જાણવા મળ્યું કે એ વિષે લખવાનું હું રોકી શાલતો નહીં. આમ તો પહેલાં આનો ફોટો મેં વોટ્સએપ પર મેં જોયો હતો પણ મેં એ તરતજ એ ડીલીટ કરું દીધો હતો પણ … Read more

પતિ-પત્ની નો ચટપટો સંવાદ

પતિ પત્ની નો ચટપટો સંવાદ પતિ…. “એય..ઉઠને, થોડુક વોકિંગ કરી આવીએ!!” પત્ની.. “કેમ? હું તમને જાડી લાગુ છું?” પતિ…. “અરે જાડા હોય એ જ વોકીગ કરે એવુ થોડુ હોય! ચાલવા થી તબિયત સારી રહે! ફીટ રહેવાય” પત્ની.. “તમને હું માંદિ લાગુ છું??” પતિ…. “તારે ન આવવું હો તો પડી રહે!!” પત્ની.. “એટલે તમારું કહેવાનું એમ … Read more

પતિ પત્ની જોક્સ…

  પતિ  પત્ની જોક્સ… પતિ : (ફોન પર) કેમ છે જાનુ? તું મને મિસ કરતી હોઈશ તો કોલ કરી લઉ. પત્ની : અને સવારે તમે ઝઘડયા હતા એનુ શું? એટલો જ પ્રેમ કરો છો તો સવારે ઝઘડો કરી ને કેમ ગયા?  પતિ શાંત… પતિ(મનમાં ને મનમાં) : અરે આ તો ઘર નો નંબર લાગી ગયો…