ડીઝનીલેન્ડ થી ઓછુ નથી વડોદરા નું “આતાપી”વન્ડરલેન્ડ થીમ પાર્ક😍 (ગુજરાતનો પ્રથમ થીમ પાર્ક ગરવી વડોદરા ગુજરાતમાં)

આતાપી એટલે કે આજવા એમ્યુઝમેન્ટ થીમ એન્ડ એડવેન્ચર પાર્ક ઓફ ઇન્ડિયા જે એક પાલી ભાષાનો શબ્દ છે. તમને પ્રશ્ન હશે કે આનો અર્થ શું તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે આનો અર્થ એક આધ્યાત્મિક રીતે ‘સંતુલિત રહવું’ થાય છે. આજવા નિર્મિત આતાપી વન્ડરલેન્ડ થીમ પાર્ક નું આયોજન ૨૫ મી ડીસેમ્બર એટલે કે ક્રિસમસ ના દિવસે … Read more ડીઝનીલેન્ડ થી ઓછુ નથી વડોદરા નું “આતાપી”વન્ડરલેન્ડ થીમ પાર્ક😍 (ગુજરાતનો પ્રથમ થીમ પાર્ક ગરવી વડોદરા ગુજરાતમાં)

Gujarati Suvichar – What I Am?

મારી જીંદગી ની પરીસ્થીતી જે પણ હોઈ  હું હજી પણ આનંદમગ્ન અને ખુશ રહેવા માટે કટિબદ્ધ છું , કારણ કે મેં અનુભવો માંથી શીખ્યું છે કે, આપણી ખુશીઓ અને દુઃખ નો મોટો હિસ્સો સંજોગ પર નહિ પણ  આપણા વિચારો ને આધીન હોઈ છે..!! “I am still determined to be cheerful and happy, in whatever situationI … Read more Gujarati Suvichar – What I Am?

Gujarati Suvichar for SpecialOne

કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા માટે કંઈક ખાસ કરીનેતમને ખુશ કરી શકે છે.પણ ખાસ વ્યક્તિ જ કાંઈ પણ ખાસ કર્યા વગર તમને ખુશ કરી શકે છે. 🙂 Anyone can make you happy by doing something special.but, only someone special can make you happywithout doing anything.