ઘરે બેસી ને જુવો ટોપ ગુજરાતી નાટક #ફક્તગુજરાતી ઉપર

1. Jalsa Karo Jayantilal – Gujarati Natak | Dilip Joshi & Disha Vakani | Gujarati Jalso 2. Sakna Rehto Sasu Nahi – Best Gujarati Comedy natak – full entertainment with emotinal & fun 3. Ek Murakhne Evi Tev – Gujarati Natak Comedy Full 2015 | Arvind Rathod, Pranoti Pradhan Pati Naame Patangiyu | Shurwati Jhalak … Read more ઘરે બેસી ને જુવો ટોપ ગુજરાતી નાટક #ફક્તગુજરાતી ઉપર

Khara Chho Tame | Best Gujarati Comedy Natak FULL 2018 | Sanjay Goradia | Vipul Vithalani

Khara Chho Tame Gujarati Natak

ખરા છો તમે – બેસ્ટ ગુજરાતી કૉમેડી નાટક 2018 Laxmikant(Sanjay Goradia)’s grandson Shashikant is in love with Jalpa. Fathers of both the love birds can’t stand each other. Somehow, Laxmikant convinces Jalpa’s father for marriage. However, groom’s stubborn father Vinaykant (Vipul Vithlani) neither gives his consent nor attends their wedding ceremony. He asks newly-wed couple to … Read more Khara Chho Tame | Best Gujarati Comedy Natak FULL 2018 | Sanjay Goradia | Vipul Vithalani

Life Partner | Best Gujarati Family Comedy Natak full | Vipul Mehta |Ami Trivedi

  Vishnu Pitamber Shastri (Hemant Jha) a well known astrologer lives with his wife Jasumati (Manisha Mehta) in Baroda. Though he has stopped giving predictions but holds a record for accurate predictions. One day Vishnu’s childhood friend Labhu (Rajesh Soni) comes to meet him

Gujjubhai E Gaam Gajavyu – Superhit Comedy Gujarati Natak | Siddharath Randeria

ગુજ્જુભાઈ એ ગામ ગજાવ્યું  The story revolves around three characters Hasubhai (Siddharath Randeria), his daughter Kajal (Leena Shah) and his Manager Rasik (Ashish Bhatt). Having a typical Baniya mentality, Hasubhai wanted his daughter Kajal to marry his employee Rasik. However, Kajal is in love with an Ad film Maker. The laughter ride begins when Hasubhai … Read more Gujjubhai E Gaam Gajavyu – Superhit Comedy Gujarati Natak | Siddharath Randeria