રાજસ્થાનની શાન છે આ ડિશ,સરળ રીતે બનાવો ઘરે😋

આજે આપણે બનાવવા જય રહ્યા છીયે રાજસ્થાનની મશહૂર દાળ બાટી, જેને એક નવો અવતાર એટ્લે કે ભરવા, જેનાથી તેનો ખાવાનો સ્વાદ કઈક વધારે જ વધી જશે. ૪ પ્રકારની દાળોને ભેગી કરીને બાની દાળની સાથે લોટથી સ્વાદિસ્ટ ઘીમાં ડૂબેલી ભરવા બાટીનો સ્વાદ ઘણો જ લાજવાબ અને હેલ્થી ઓપ્શન છે. રાજસ્થાનના પારંપરિક ભોજનનો તે એક ઘણો જ … Read more રાજસ્થાનની શાન છે આ ડિશ,સરળ રીતે બનાવો ઘરે😋

સત્યનારાયણ પ્રસાદનો શીરો!

આપણા ઘરમાં અવાર નવાર સત્યનારાયણ ની કથા યોજાવામાં આવે છે. નવું ઘર લીધું હોય , નવું વાહન લીધું હોય કે પછી નવો કોઈ સામાન લેધો હોય. દરેક અગત્યના પ્રસંગમાં આપને સત્યનારાયણ ભગવાન ની કથા રાખીએ છીએ. આવામાં ભગવાનના માટે સામાન્ય શીરા કરતા સત્યનારાયણ ભગવાનનો શીરો બહુજ ફાય્દેકારક હોય છે અને ભોગ ધરાવવા માટે જરૂરી થઈ … Read more સત્યનારાયણ પ્રસાદનો શીરો!

ટિફિન માટે બેસ્ટ ઓપશન છે આ પ્રકારની વાનગીઓ

ટિફિન એ આપણા જીવનનો એક મોટો ભાગ છે. એમ તો નહીં કંઈ લંચ બોક્ષ જેવી ફિલ્મ બની ગઈ હોય! રોજ-રોજ ટિફિનમાં શું આપવું? આ પ્રશ્ન દરેક ગૃહિણીને થતો હોય છે. પાછું ટિફિનમાં રોજ-રોજ શાક-રોટલી પણ ન અપાય. એમાંય વળી ભૂલથી પણ રસાવાળું શાક આપ્યું અને બેગડી તો તો, કામ વધી જાય. તમારા આવા જ બધા … Read more ટિફિન માટે બેસ્ટ ઓપશન છે આ પ્રકારની વાનગીઓ