સામુદ્રિક શાસ્ત્ર મુજબ હાથો પર બનેલા આ ચિન્હોથી આર્થિક સ્થિતિઓ વિશે જાણવા મળે છે

સમુદ્ર શાસ્ત્ર ના જાણકાર બતાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિના હથેળીના ઉપરના ભાગ પર ત્રિકોણ બનેલું હોય, તે વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ જીવનભર સારી નથી હોતી.

સામુદ્રિક શાસ્ત્રની રચના ઋષિ સમુદ્રએ કરી હતી. તેના નામ પર થી આ શાસ્ત્ર નું નામ સામુદ્રિક શાસ્ત્ર રાખવામાં આવ્યું. આ શાસ્ત્રમાં શરીરના અંગોની બનાવટ અને તેના પર બનેલા નિશાનોથી વ્યક્તિનો સ્વભાવ, વ્યવહાર અને ભવિષ્ય વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. કહેવામાં આવે છે કે શરીરના અંગો વ્યક્તિ વિશે બતાવવામાં સક્ષમ છે. જણાવવામાં આવે છે કે હથેળી પર બનેલા કેટલાક મહત્વના ચિન્હો થી આર્થિક સ્થિતિ વિશે જાણી શકાય છે.

સમુદ્ર શાસ્ત્ર ના જાણકાર બતાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિના હથેળીના ઉપરના ભાગ પર ત્રિકોણ બનેલું હોય, તે વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ જીવનભર સારી નથી હોતી. જણાવવામાં આવે છે કે તેવા વ્યક્તિ હંમેશા પૈસા માટે તરસતા રહે છે. કહેવામાં આવે છે કે તેવા લોકોને ભગવાનની કૃપાનો સહારો લેવો જોઈએ.

જે લોકોની હથેળીના વચ્ચેના ભાગમાં આયત બનેલું હોય છે, તેની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ સારી રહેતી નથી. માનવામાં આવે છે કે તેવા લોકોની આર્થિક સ્થિતિ ઉતાર ચઢાવ થી ભરેલી રહે છે. કહેવામાં આવે છે કે તેવા લોકોને ખૂબ મહેનત કર્યા પછી શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે.

કહે છે કે જે લોકો ની હથેળી ના પાછળ ના ભાગ પર ઘણી બધી રેખાઓ હોય છે, તેની આર્થિક સ્થિતિ વધારે પરિશ્રમ કરવાથી સુધરી જાય છે. કહેવામાં આવે છે કે એવા લોકોને સફળતા મળતા અપાર ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે.

પંડિતોનું માનીએ તો જેના હાથ પર સૂર્ય પર્વત ની ઘણી બધી રેખાઓ બનેલી હોય છે, તેને મહેનત કર્યા પછી પણ ધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. તેથી એવું કહેવામાં આવે છે કે તે લોકોને સૂર્યદેવની ઉપાસના કરવી જોઈએ. તેની કૃપાથી તેને ધનની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે.

આ શાસ્ત્રના આચાર્યો નું કહેવું છે કે જે લોકોને હથેળી પર એક સીધી, લાંબી અને ઉંડી રેખા હથેળીની શરૂઆતથી આગળ વધી જાય છે, તેના જીવનમાં અપાર ધન-સંપત્તિની પ્રાપ્તિ ના યોગ બની રહે છે. તેવા લોકોને ધનપ્રાપ્તિ માટે ખૂબ વધારે મહેનત કરવી પડતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *